Author Anthology, higuchi, megumi higurashi, kinoko kimura, ayako okinoko, takahashi rie, yoshioka ririko